Предстоящо безплатно обучение „Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма“

10.06.2021

231

На 21 и 22 юни 2021 г. в гр. Поморие, хотел „Сънсет ризорт“, НСОРБ организира обучение Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма“.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено за заместник-кметове и общински експерти, ангажирани с ефективното опазване на културно – историческото наследство и развитиетo на туризма (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции.

Поканени за участие са представители на общините от области Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора.

Програма за обучението можете да видите по-долу, в секция "Документи".

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община. Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/VFWKxhH3gGJxaQxd6. Крайният срок за регистрация е 17 юни 2021 г. За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Маринела Петрова, тел: 02/943 44 67 e-mail: m.petrova@namrb.org.   

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предвидено е до края на 2023 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.

 

Документи