Предстоящо безплатно обучение „Обществен ред и сигурност“, 2 – 3 септември 2021 г

02.09.2021

396

НСОРБ организира обучение „Обществен ред и сигурност“ на 2 и 3 септември 2021 г. в гр. Банкя, хотел „Банкя Палас“.

Поканени за участие са общините от областите Кюстендил, Перник Благоевград и София област.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено за заместник-кметове и общински експерти, ангажирани с ефективното управление на обществения ред и сигурност (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции.

Програма за обучението можете да видите по-долу.

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/oFG8x2BxHKT1oDDm6.

Крайният срок за регистрация е 27 август 2021 г.

За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Петя Иванова, тел: 02/943 44 67 e-mail: p.ivanova@namrb.org.  

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2022 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.

 

Документи

ДатаФайл
13.08.2021 Програма