Предстоящо безплатно обучение „Контролни функции на общините” - 19-21 юли 2021 г

19.07.2021

589

На 19, 20 и 21 юли 2021 г. в гр. Троян, хотел „Троян Плаза“, НСОРБ организира обучение Контролни функции на общините“.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено към заместник-кметове и общински експерти, ангажирани с изпълнението и прилагането на общинските контролни функции (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции. 

Програма на обучението можете да свалите от: https://www.namrb.org/bezplatni-obutcheniia-2021-g

Поканени за обучението са общините от области Плевен и Ловеч.

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/8apF41zMrRgHDNWu5

Крайният срок за регистрация е 15.07.2021 г.

За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Петя Иванова, тел: 02/943 44 67 e-mail: p.ivanova@namrb.org.   

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2023 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.