Предстоящо безплатно обучение „Ефективно управление на общинското образование“ - 7 - 9 юли, гр. Банско

07.07.2021

388

На 7, 8 и 9 юли 2021 г. в гр. Банско, хотел „Грийн Лайф“, НСОРБ организира обучение „Ефективно управление на общинското образование“.

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено към заместник-кметове и общински експерти, ангажирани с управлението на общинското образование (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции. Приложено Ви изпращаме програма за обучението. 

Програма на обучението можете да свалите от: https://www.namrb.org/bezplatni-obutcheniia-2021-g

Поканени за участие са общините от области Велико Търново и Габрово.

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община. Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/EDr9RAKDtSAztL148. Крайният срок за регистрация е 2 юли 2021 г., (петък) включително. За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Стела Иванова, тел: 02/943 44 67 e-mail: s.ivanova@namrb.org.   

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2023 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.