Представители на НСОРБ проведоха работна среща с министъра на земеделието, храните и горите по проблемите при осигуряване на дърва за огрев

05.11.2021

171

На 5 ноември, по инициатива на МЗХГ, се проведе среща на представители на НСОРБ с министър Христо Бозуков по проблемите при снабдяването на населението с дърва за огрев. Сдружението беше представено от членовете на Управителния съвет - Владимир Георгиев – кмет на община Самоков, Мердин Байрям – кмет на община Върбица и Радослав Ревански – кмет на община Белица, Иван Вачков – директор на ОП „Управление на общински земи и гори“ в Столична община, заместник-изпълнителния директор на НСОРБ Теодора Дачева и експерти от екипа. Заедно с министър Бозуков в дискусията се включиха проф. д-р Иван Палигоров – съветник на министъра, Олег Илиев – директор на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ и Елена Величкова - началник-отдел „Държавни предприятия“.

Министър Бозуков изрази надежда, че местните власти ще се ангажират активно със спазване на графика по предаването на списъците с желаещите за получаване на дърва, за да може дейността по набавянето им да не се случва в последния момент преди зимния сезон. Към момента ангажимент на кметовете по общини е да изготвят списъци на физическите лица, имащи право да закупят дървесина от общински горски територии, като цената и обемът се одобряват от Общински съвет. Когато общината не може да задоволи нуждите на живеещите, се правят поръчки към горските предприятия. На базата на списъците и възможностите на Държавните горски стопанства, се определят количества за директни продажби по ценоразпис на переференциални цени.

„Апелирам за повече разум, нека оставим политическите говорения настрани и да подходим професионално и в интерес на обществото“, заяви министърът относно отделни спекулации с възможността за осигуряване на дървен материал за огрев.

Кметът на община Самоков и член на УС Владимир Георгиев благодари от името на НСОРБ и колегите си за възможността да бъде представена и гледната точка на местните власти. Той заяви, че община Самоков приключила с ангажимента по изготвяне на списъците с желаещи и доставянето на дървесината за огрев на цени преди инфлацията. Кметът изказа загриженост, че голяма част от българските общини имат сериозни затруднения в изпълнението на дейността и посочи, че на места проблемът засяга основно недостатъчния горски фонд, но доста често идва от недостиг на работна ръка за добив и транспорт на дървесината. Също така се регистрират неефективна комуникация на общините с Регионалните горски стопанства.

„Жителите виждат държавата в наше лице, но ние не сме в позиция да даваме заповеди на директорите на Регионалните горски стопанства. С разпределението 75% държавни гори на 25% общински и грижата за общините по снабдяването на дървесина за огрев, не можем да изпълним заявените количества“, заяви Владимир Георгиев.

Мердин Байрям и Радослав Ревански акцентираха върху конкретни трудности, които срещат при осигуряването на дървесина за жителите на общините, като изказаха виждане, че без добра комуникация държава-област-община ще страда местното население.

От екипа на министерството заявиха, че планът на Държавните горски стопанства се изготвя по подадените данни от Регионалните горски стопанства, но отчетът не е по общини и представителите на местните власти имат основание да предложат актуализация на информацията.

Участниците в срещата коментираха конкретни предложения за подобряване на координацията между общините и териториалните поделения на държавните предприятия - взаимно и навременно информиране относно предвижданията на горските планове, свързани с добива на дървесина, съвместно и своевременно съставяне на списъците на физическите лица по места, както и съвместно провеждане на информационни кампании сред населението. Постигната бе договореност за осъществяване на постоянна оперативна комуникация и подаване на сигнали за проблеми с оглед своевременното им разрешаване.