Представяне на практически приложими информационни материали за Ранна детска интервенция от Национална мрежа за децата

Представяне на практически приложими информационни материали за Ранна детска интервенция:

ПРОГРАМА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ КАРИН ДОМ
НАРЪЧНИК ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Едно на всеки три деца, получили услуги по „Ранна детска интервенция“, по-късно не се нуждае от специално обучение в предучилищна възраст и от класификация за увреждане.
Едно от всеки три деца с увреждания или изоставане в развитието си има шанса да води напълно нормален живот - без ресурсна подкрепа, без да е в тежест на социалната и здравната система, без да е в тежест на семейството си.
И това е възможно благодарение на навременната подкрепа от различните специалисти, заедно с родителите, които участват в сложния процес на развитие на децата от 0 до 3 години.

Представяме ви два практически полезни информационни материала, които описват модела на работа по Ранна детска интервенция на Фондация Карин дом и община Варна.

Моделът ранна интервенция за подкрепа на родители на деца със затруднения в развитието и с увреждания е базиран на семейно-ориентирания подход. Семейно-ориентираният подход поставя във фокуса на работа не само детето, а цялото семейство. Състои в подкрепа на родителите сами да полагат грижи за своето дете, основано на убеждението, че те най-добре познават и могат да идентифицират нуждите на своето дете. Този подход се разграничава от експертния подход на работа, където специалистите – било то лекари или терапевти – поставят диагноза, предписват лечение или определят сферата на интервенция. Семейно-ориентираният подход е равнопоставено сътрудничество между родители и специалисти. Родителите имат възможност да определят приоритетите за своето семейство и за развитието на детето си, а специалистите са тези, които им помагат да работят за постигане на идентифицираните от тях цели.

Ранната детска интервенция е необходима практика с огромен принос за обществото ни, защото с нейна помощ деца с различни проблеми израстват като пълноценни хора, като техните семейства не потъват в грижи и безнадежност, а се радват на щастливо родителство.

Двете ръководства са издадени в рамките на проект на Национална мрежа за децата ”Да подредим пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и ранна интервенция в България“- II”, в партньорство с неправителствени организации и местни власти, подкрепен с безвъзмездна финансова помощ от Фондация „Институт Отворено общество“ в сътрудничество с програмата „Ранно детство“ на фондациите „Отворено общество”.
Проектът цели да информира обществото, държавните институции и местните власти за нуждата от ранна интервенция и семейно ориентиран подход при малките деца със затруднения в развитието и с увреждания и техните семейства, както и да популяризира съществуващите добрите практики на доставчиците на социални услуги в тази сфера.
Крайната цел на Национална мрежа за децата е нормативно регламентиране и установяване на Национална система за ранна детска интервенция, от индивидуализирани и интензивни услуги за качествена подкрепа на родителите и децата в ранна възраст, които се намират в рискови ситуации, имат затруднение в развитието, увреждания, поведенчески проблеми или нужди за подкрепа на психичното здраве.

Двата материала можете да изтеглите по-долу.