Предложенията на общините по Закон за въздуха ще бъдат отразени

21.11.2018

411

По решение на УС на НСОРБ беше отправена покана до ръководството на Комисията по околната среда и водите към 44-то Народно събрание за организиране на съвместна среща във връзка със ЗИД на Закон за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Срещата се проведе днес - 21.11.2018 г., като участие в нея взеха Иво Димов – зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Димитровград, Димитър Николов – член на УС на НСОРБ и кмет на община Бургас и Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ.

Представителите на общините отново представиха категорично си несъгласие срещу въвеждането на норми, определящи, че кметовете на общините са единствено отговорни за осигуряване на чистотата на въздуха и въвеждането на персонални глоби с размер от 5-10 хил. лева при завишаване на определените норми.

Г-жа Василева, председател на Комисията по околната среда и водите увери общините, че по-голяма част от депутатите от всички политически сили, членове на комисията приемат основните предложения от становището на НСОРБ. В тази връзка към момента между първо и второ четене на Законопроекта в парламента се разработват тестове, с които се цели прецизиране и подобряване на нормите свързани с компетентностите и отговорностите на всички ангажирани институции с опазването на атмосферния въздух. Предстои те в спешен и оперативен порядък да бъдат съгласувани с общините, за което своевременно ще бъдете уведомени.