Поздравление по повод Деня на българската община от председателя на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов

12.10.2020

104

Уважаеми колеги,

Кметове на общини, общински съветници и председатели на местните парламенти,

Уважаеми служители в администрациите, които всеки ден решавате въпроси, от които зависи животът и здравето на българите,

Честит празник!

Денят на българската община все още е от празниците, които отбелязваме с известен свян, макар че за последните повече от 2 десетилетия, общините се утвърдиха като един от най-ефективните органи на управление.

Съвременният подход изисква повече и по-задълбочен диалог между институциите и ние доказваме, че авторитетната местна власт е равностоен партньор.

Новият програмен период разширява хоризонта на нашето умение да полагаме грижи за своите общини и създава нови възможности за взаимно обвързване и сътрудничество.

Благодаря на всички, с които заедно преминахме през едно от най-трудните изпитания в съвременната българска история. Пожелавам здраве и неуморен дух на всички, свързали живота си със служба на обществото.

Честит празник!