Постоянните комисии по европейски фондове и земеделие, селски и планински райони ще заседават онлайн на 24 ноември

10.11.2020

257

На 24 ноември (вторник) ще се проведе съвместно онлайн заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по европейски фондове, национални и международни програми и проекти и земеделие, гори, селски и планински райони.

Съобразявайки се с епидемичната обстановка в страната, заседанието, в което могат да се включат и други заинтересовани общински представители, ще се проведе чрез осъществяване на видеоконферентна връзка през платформата Zoom, в часовия диапазон от 11:00 часа до 17:00 часа, съгласно приложения дневен ред.

Акценти в заседанието на Комисиите ще са териториалните подходи за управление на средствата от Европейските фондове за програмен период 2021-2027, ролята и функциите на Регионалните съвети за развитие за реализацията на подходите, както и добри общински практики за междуобщински сътрудничества в подкрепа изпълнението им.

В рамките на заседанието ще се проведе и дискусия за формиране на предложения за общински проекти, програми и инвестиции, за включване в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Екипът на НСОРБ ще представи и най-новите си инициативи и проекти, за подкрепа на общините за реализацията на проектите от програмен период 2014-2020 и подготовката за програмен период 2021-2027.

В заседанието ще се включат от Централното координационно звено към Администрацията на Министерския съвет, както и представители на Световната банка.

Заявки за участие в заседанието, до 19 ноември, чрез попълването на онлайн формуляр на  https://forms.gle/kXHa71bLc7h5pbGh6

Вижте програмата в прикачения файл.

Документи

ДатаФайл
10.11.2020 Дневен ред - 24.11.2020 г.