Постоянната ни комисия по здравеопазване проведе първото си заседание за годината онлайн

19.04.2021

80

Постоянната комисия по здравеопазване на НСОРБ проведе първото за годината свое заседание, чрез платформата ZOOM. То беше открито от председателя на Комисията д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище.
Първата важна тема, която дискутираха членовете на комисията беше свързана с пандемията от Ковид и политиките на различните общини в областта на здравеопазването по време на пандемия. Участниците в заседанието говориха за проблемите, трудните ситуации и решенията, които общинските администрации са взели за опазване здравето на гражданите. За опита си с тази нетипична и дълга ситуация разказаха представители на общините Търговище, Тетевен, Бургас, Варна, Добрич, Дупница, Благоевград, Велико Търново, Плевен. Обсъдени бяха различните дейности, които общините предприеха, като например организацията при снабдяването с лекарства и храни за нуждаещите се, навременното организиране на сигурна и безопасна работа на общинските служители, предприетите мерки за облекчаване на бизнеса, подготовката на безопасно провеждане на изборния процес и т.н. Беше обърнато внимание на дефицита на кадри, на високата, пенсионна възраст на медицинския персонал, на ниското заплащане. По-голяма част от участниците в заседанието споделиха, че са благодарни за синхронната си работа с полицията, РЗИ и болниците, която е помогнала да се справят с пандемията.

Във втората част на заседанието изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева представи Анализ на състоянието на общинските болници в Република България. Тя обърна внимание и на предстоящи проекти и задачи пред общините в сферата на здравеопазването, като проектът за обновяване на центровете за спешна помощ, реализиран от Министерството на здравеопазването, в рамките на който ще бъдат изпълнявани дейности в 178 общини и финансираното през механизма REACT EU, технологично обновяване на интензивните отделения приемащи болни от коронавируса, в това число и в редица общински болници.

В рамките на заседанието беше обърнато специално внимание на Европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2030 година. Бяха представени различните възможности за финансиране през следващите години, като Планът за възстановяване и развитие, ReactEU, Оперативната програма за развитие на регионите, Програмата за развитие на човешките ресурси, Програмата за храни и др.

Основните въпроси, които участниците в заседанието очертаха за решаване са свързани с човешките ресурси и привличането на специалисти в малките населени места и детското и училищно здравеопазване.

Всички си пожелаха скоро да могат да проведат и присъствено заседание.