Покана за участие в Световното изложение за умни градове 2021 г. WSCE

27.08.2021

220

От 8 до 10 септември ще се проведе Световно изложение за умни градове WSCE (WORLD SMART

CITY EXPO 2021), под мотото „Вижте реално вашия умен град“, организирано по инициатива на Министерството на земята, инфраструктурата и транспорта и Министерството на науката, информацията и комуникациите на Република Корея.

Форумът се провежда от 2017 година, предоставя възможност за обмен в сектора на умните градове с лидери и представители на различни държави и местни власти, бизнеса, международните организации, университети, научно изследователски институти участници в изложението. Разнообразната програма включва серия от тематични конференции, семинари и симпозиуми с водещи експерти в сферата на иновациите, както и прояви и инициативи за различни зелени градски модели, управление на водите и енергията, интелигенти сгради и много други.

Предвид продължаващата пандемична ситуация, организаторите на Изложението WSCE се адаптирали виртуална платформа за голяма част от своите конференции и прояви, включително за откриващата церемония на 8 септември и закриващата на 10 септември 2021 г. Излъчване на живо се осъществява от официалния сайт на WSCE 2021 (World Smart City Expo), като може да бъде наблюдавано и по канала YouTube (World Smart City Expo). Работният език на конференцията е английски.

Детайлната програма e публикувана на сайта на проявата WSCE (worldsmartcityexpo.com)

Регистрацията се извършва, чрез попълване на формуляр за участие, който следва да се изпрати по електронната поща на адрес:  conference@worldsmarcityexpo.com до 31 август 2021 г.