Покана за проектни идеи по европейската инициатива за климата

25.11.2020

501

Федералното министерство на околната среда на Германия обяви петата покана за проектни идеи по линия на Европейската инициатива за климата (EUKI). Европейската климатична инициатива финансира проекти в осем основни области: климатична политика, енергетика, сгради и общини, мобилност, земеделие, почви и горско стопанство, осведоменост, финансиране, свързано с климата и устойчива икономика.

Подаването на проектните предложения се реализира чрез следната онлайн платформа https://projectoutline.euki.de/euki-call/login-applicant

Допустими кандидати са НПО, публични институции, както и академични и образователни институции. Избраните проекти могат да получат грант в размер между 50 000 и 1 000 000 евро.

Детайлна информация по настоящата покана можете да намерите на следния линк: https://www.euki.de/wp-content/uploads/2020/11/EUKI-Information-on-Financing-5th-Call-2021.pdf

Кандидатстването е отворено до 19 януари 2021 г.

В допълнение на 15 декември 2020 г. ще се проведе онлайн информационен ден, имащ за цел да помогне на всички потенциални кандидати при изготвянето на успешни предложения, като предостави преглед на целите на финансирането, формалните изисквания и процедурата за оценка.

Можете да намерите дневния ред и формуляра за регистрация за участие в информационния ден на следния линк: https://www.euki.de/en/events/info-day/