Предстоящо безплатно обучение „Управление на общинските финанси“, 1 – 3 септември 2021 г.

01.09.2021

564

НСОРБ организира обучение „Управление на общинските финанси“, което ще се проведе на 1, 2 и 3 септември 2021 г. в гр. Кюстендил, хотел „Стримон“.

Поканени за участие са общините от областите Кюстендил, Перник Благоевград и София област.

Програма на обучението можете да видите и свалите от: https://www.namrb.org/bezplatni-obutcheniia-2021-g

Обучението е преобладаващо с практическа насоченост и е предназначено към заместник-кметове и общински експерти, ангажирани с ефективното управление на местните финанси (съгласно изискванията на проекта в обученията не могат да участват изборни лица). Лекторите са водещи експерти по темата от общини и централни институции. Приложено Ви изпращаме програма за обучението.

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община. Формулярът за заявяване на участие се попълва онлайн на адрес: https://forms.gle/Pc2NY5hKJmS5dJGaA

Крайният срок за регистрация е 27 август 2021 г.

За допълнителна информация и съдействие по регистрацията Вашите служители могат да се обръщат към Петя Иванова, тел: 02/943 44 67 e-mail: p.ivanova@namrb.org

Настоящото обучение е част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2022 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми. Графикът за обученията по отделните теми ще бъде текущо актуализиран на официалния сайт на НСОРБ: www.namrb.org, като за конкретните събития включените общини ще получават отделна покана.