Подпомагане на ваксинацията срещу COVID-19 по патронажната грижа по ОП РЧР

17.01.2022

222

 

В отговор на запитвания на общини, изпълняващи проекти  по процедура „Патронажна грижа+“, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), информира, че:

  • По процедурата, са създадени необходимите предпоставки за качествено и пълноценно предоставяне на различните услуги, което предполага възможността за предоставяне на своевременна ваксинация срещу COVID-19 за тези потребители, чието състояние не позволява привеждането им в лечебно заведение/ ваксинационен център за поставяне на ваксина;
  • Предприемането на всички възможни мерки за защита на най-уязвимите групи е в основата на операцията и в тази връзка своевременното използване на наличните ресурси за достъп до ваксинация e наложително, като стъпка напред в посока на превенция;
  • Проактивността по отношение на мерките, чрез предоставяне на социално здравните услуги в дома, в ситуация на невъзможност за напускане на същия от лицето или при реален риск за здравето от заразяване при посещение в болнично заведение, следва да бъде застъпено от страна на общините- бенефициенти.

 

Управляващият орган, апелира и за създаване на необходимата организация за осигуряване на ваксинация срещу COVID-19 за потребители на услугите по проектите, които са в невъзможност от напускане на дома или социалната услуга. Писмото до общините, можете да видите тук.