Плевен: търсят мнението на гражданите за поемане на дългосрочен общински дълг


В Плевен искат мнението на гражданите за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от Фонд ФЛАГ.
Средствата ще бъдат необходими като оборотни средства за извършване на плащания, свързани с изпълнението на дейностите по партньорски проект между Плевен и румънската община Турну Мъгуреле. Основната му цел е да се подобри устойчивото използване на историческото и културното наследство на двете общини чрез развитие и промотиране на алтернативни трансгранични туристически продукти и услуги за мемориалния парк "Гривица" и крепостта "Турну". Общата стойност на проекта е 1 520 000 лева.
Общественото обсъждане ще се проведе онлайн, като гражданите могат да изпращат своите мнения и становища на официалната електронна поща на община Плевен: mayor@pleven.bg в срок до 28 януари.