ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЪЛГАРИЯ

На 30 октомври 2020 г. вицепремиерът Томислав Дончев представи проекта на Плана за възстановяване и устойчивост на България. Предстои поредица от публични дискусии относно посоката за развитие на страната https://www.nextgeneration.bg/#one или https://www.youtube.com/watch?v=Ba4i3EFZOp4&t=6s 

Next Generation EU е нов инструмент, създаден по предложение на Европейската комисия и целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите-членки на ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19.

ТУК можете да прочетете подробна информация за самия документ - План за възстановяване и устойчивост на Република България, да се запознаете с основните бюджетни параметри на плана, както и да проследите напредъка по изготвянето на окончателния му вариант.