Писмо от Министерство на здравеопазването, относно допускане на членове на СИК до лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги

12.11.2021

80

 

НСОРБ изпрати писмо до Министъра на здравеопазването с молба за издаване на указания относно спазването на въведените противоепидемични мерки със заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. и заповед № РД-01-919 от 10.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, с оглед допускане на членове на Секционни избирателни комисии (СИК) до лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

В тази връзка се получи отговор от Министерство на здравеопазването, с което ни предоставя следната информация:

  • С т. I, 15 от заповедта са преустановени свижданията в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Въведените ограничения не касаят посещенията на лица, свързани с изпълнението на техните служебни ангажименти. Също така, ограничението не се отнася за членове на СИК при осъществяване на дейностите им по време на изборите за президент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19.
  • При изпълнение на служебните си задължения членовете на СИК следва да спазват всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
  • Заповедите са публично достъпни на електронната страница на Министъра на здравеопазването на следния лик: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/.

 

С пълния текст на писмото можете да се запознаете от прикачения файл ТУК.