Пет общини бяха отличени с наградите за гражданско участие на Форум Гражданско Участие

11.01.2022

211

Призът за принос към развитието на гражданското участие бе връчен на общините Кърджали, Ловеч, Монтана, Търговище и Столична община, както и столичният район Панчарево и кметството на село Герман. Отличията за 2021 г. се връчват като част от инициативата на Форум Гражданско Участие и Българския център за нестопанско право „Вход за граждани“.

В края на 2021 г. Форум Гражданско Участие (ФГУ) връчи своите награди за гражданско участие, като този път бяха отличени пет български общини. Отличията се присъждат за трети път от основаването на наградата през 2015 година. Те се връчват на граждани, организации, медии и институции за принос в активизирането на гражданското участие и в прилагането на нови подходи и инструменти за взаимодействие. Носителите на тазгодишните призове бяха обявени по време на Национална среща и Биенале на гражданското участие 2021‘, организирана от Форум Гражданско Участие, като по изключение – заради епидемиологичната обстановка, наградите бяха връчени онлайн.

Ето кои общини и институции бяха отличени:

  • Награда за модерно развиващо се гражданско участие получиха общините Кърджали и Търговище за адаптиране и внедряване на модерен онлайн инструмент за обществени консултации, плод на най-големия проект за цифрова демокрация в света - платформата с отворен код Consul. Чрез нея е създадена възможност за улеснен диалог с гражданите, те могат участват в предлагане и обсъждане на теми и решения от значимост за местното развитие в реално време. Платформата се използва в повече от 130 публични власти в 35 страни, а резултатите от обсъжданията в нея се вземат предвид при вземането на решения.
  • Награди за взаимодействие в извънредното положение бяха отредени за общините Ловеч и Монтана. Благодарение на доброто им взаимодействие с местните организации бяха разработени и приети правилници и наредби, регламентиращи информирането на гражданите, координацията между институциите, работата с доброволци и реструктурирането на социалните дейности във време на криза.
  • Наградата за най-широко отворен процес на разработване на ПИРО 2021 - 2027 беше връчена главния архитект на Столична Община и общинското предприятие „Софияплан“. Възложена на ОП „Софияплан“ от Главния архитект на СО, „Програма за София“ бе разработена посредством широка палитра от инструменти за гражданско участие, в координация и взаимодействие с граждани, бизнес, организации, академични среди и администрация. В отделните етапи от създаването на Програмата бяха въвлечени над 150 експерти и заинтересовани страни от най-разнообразни сфери. Проведени бяха огромен брой срещи с граждани, специалисти, представители на организации и други общини. Стратегическият документ беше финализиран след 2 широки обществени обсъждания и приет от СОС на 25.11.2021.
  • Район Панчарево получи Наградата за районна администрация, ориентирана към гражданите. Наградата се връчва за надграждане на уменията на екипа на района и кметовете на населените места и провеждане на структурирани обществени обсъждания в няколко от селата в района: Бистрица, Герман, Казичене, Лозен и Панчарево. А кметството на село Герман получи специална Награда за дигитално гражданско участие за смелостта им да започнат да провеждат преди всички обществени обсъждания в онлайн среда. Повече за инициативите в района тук.

Освен изброените общини бяха отличени и активните местни организации „Инициатива за развитие Кърджали решава“, „Клуб на НСО – Търговище“, сдружение „Европейски пространства“ – Русе, „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ – Бургас, сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“, сдружение „Закрилници“ – Монтана, Център за правата на човека „Васил Левски“ – Карлово, Българският червен кръст, Информационният портал на неправителствените организации в България, както и журналистът в БНР Силвия Великова. Д-р Сезгин Бекир - дългогодишен секретар на община Кърджали, а понастоящем - общински съветник и активен гражданин, както и Българският център за нестопанско право получиха награда за цялостен принос към мобилизиране на гражданското участие.