Първото заседание за 2021 г. на Постоянната комисия на НСОРБ по социална политика ще се проведе на 16 март

16.03.2021

484

Първото заседание за 2021 година на Постоянната комисия по социална политика ще се проведе дистанционно на 16 март 2021 г., от 13:00 ч. чрез видеоконферентна връзка (онлайн) през платформата ZOOM.

Членовете на Комисията могат да заявявят участие в заседанието в срок до обяд на 15 март 2021 г. чрез онлайн формуляра, изпратен на електронните пощи на членовете на ПК. В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията, г-жа Даниела Ушатова: d.ushatova@namrb.org

Напомняме, че с оглед на това, че заседанието ще се проведе в платформата за онлайн събития ZOOM (www.zoom.us) е необходимо регистриралите се участниците да инсталират предварително програмата на устройството, което ще ползват за участието си в заседанието.

На 15 март след 12:30 часа на посочения в заявката за участие e-mail адрес ще изпратим предварително генериран персонален, уникален, линк за видео връзката.

Предварителният дневен ред на заседанието можете да видите тук:

 1. Откриване

Силвия Георгиева, Изпълнителен директор на НСОРБ

Албена Атанасова, Съпредседател на ПКСП и Зам.-кмет на Столична община

 1. Нова подзаконова уредба по Закона за социалните услуги.
  • Наредба за планиране на социалните услуги (предстои приемане от МС);
  • Проект на Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги;
  • Планове и карти за развитие на услугите през периода 2021-2027 г.

Албена Атанасова, съпредседател на ПКСП и Зам.-кмет на Столична община

Веселина Ботева, заместник-председател на ПКСП и Директор дирекция, община Пловдив

Дискусия

 1. Резултати и открити въпроси при приложението на ЗСУ относно:
 • новата услуга асистентска подкрепа;
 • възлагане на предоставянето на социални услуги;
 • електронен обмен и взаимодействие със структурите на МТСП.

Мая Казанджиева, заместник-председател и директор дирекция, община Бургас

Дискусия.

 1. Европейска подкрепа за общините в периода 2021 – 2030 година.

Даниела Ушатова, секретар ПКТС

 1. Други (по предложение на членовете на комисията).

 

Окончателният дневен ред ще изпратим на заявилите участници, преди заседанието.