Първото заседание за 2021 г. на Постоянната комисия на НСОРБ по образование, младеж, спорт и култура ще се проведе на 25 март

25.03.2021

379

Първото за годината заседание на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура ще се проведе на 25 март 2021 г. (четвъртък) в он-лайн среда чрез платформата ZOOM.

Планираме заседанието да започне в 13.00 ч. и да приключи до 16.30 ч.

Членовете на Комисията могат да направят регистрация за участие в заседанието чрез онлайн линк, изпратен на електронните им пощи, заедно с поканата.

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, ще очакваме Вашите заявки до 23 март (вторник). В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията, г-жа Теодора Дачева: t.dacheva@namrb.org.

Евентуални промени в програмата, както и линк и техническа информация за провеждането на заседанието ще изпратим на 24 март 2021 г. само на потвърдилите участие членове на Комисията на посочените в заявката електронни адреси.

Предварителен дневен ред можете да видите тук.