Първото послание на НСОРБ към централните власти

В обръщението към народните представители и членовете на правителството, прието от Общото събрание на НСОРБ, проведено на 11 и 12 декември 1997 г. в София, се казва следното:

Година след учредяването си, НСОРБ стана катализатор за създаване на нов тип отношения между институциите, работещи за местното самоуправление, стана двигател на промени в отношението и разбирането на самите общини към и за себе си.

НСОРБ се обръща към народните представители и най-вече към тези, чийто трудов и творчески път е свързан с общините: Господа народни представители, включете в своите законодателни приоритети общинските проблеми. Това са проблемите на ежедневието и бита на вашите избиратели!

НСОРБ приема политиката на протегната ръка на Правителството и поема ангажиментите на конструктивен партньор.

Сдружението възразява срещу продължаващата тенденция на министерства и ведомства да централизират права и да децентрализират задължения на общините. Ние изразяваме своята надежда, че министерствата, ведомствата и областните управители ще уважават и зачитат законовите правомощия на НСОРБ, ще използват неговия богат потенциал при провеждане на демократичните реформи в страната.

НСОРБ ще отстоява своето място в обществения живот за разгръщане на конкретна дейност в полза на общините и на държавата като цяло, за утвърждаване на местната демокрация в нашата страна.“

        

Моменти от работата на Общото събрание на НСОРБ, проведено на 11 и 12 декември 1997 г. в София