Партньорства по поканите за приобщаване и овластяване на ромите и образование и грижи в ранна детска възраст

07.09.2021

168

 

Норвежко-българската камара има готовност да подпомага търсенето и намирането на партньори по процедурите за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ и „Образование и грижи в ранна детска възраст“ финансирани Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство- https://www.eeagrants.bg/novini

Организацията е създадена с цел да допринесе за повече успешни партньорства между български и норвежки публични и частни организации, както и да приложи добрите практики и опит от Норвегия.

Норвежко-българската камара има възможността да бъде надежден партньор от норвежка страна по проекти, свързани с прилагане на опит от Норвегия в сферата на етническата толерантност, анти-дискриминационни практики, интегриране на малцинства и включването им в социалния и трудов живот.
Камарата също така може да бъде полезна и при идентифициране на норвежки партньори по проекти, свързани с Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Може да ги намерите на следния уебсайт и Фейсбук страница.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063642037644
https://nbbg.eu/
Email:  contact@nbbg.eu