Отворена е поканата за наградите REGIOSTARS 2021

16.02.2021

107

Европейската комисия обяви поканата за участие в конкурса REGIOSTAR 2021 https://regiostarsawards.eu/
В рамките на конкурса всяка година се награждават най-добрите проекти, финансирани от Политиката на сближаване на ЕС. Целта на наградите е да се идентифицират добри практики в регионалното развитие и иновативни проекти, които биха могли да транспонират в други европейски региони.

Бенефициенти на проекти, финансирани от Кохезионната политика на ЕС, могат да кандидатстват в 5 тематични категории:

  1. „Интелигентна Европа: повишаване на конкурентоспособността на местния бизнес в дигиталния свят“;
  2. „Зелена Европа: зелени и устойчиви общности в селските и градските райони“;
  3. „Справедлива Европа: насърчаване на приобщаването и борба с дискриминацията“; 
  4. „Градска Европа: насърчаване на екологични и устойчиви кръгови хранителни системи във функционални градски райони“;
  5. „Тема на годината: Подобряване на екологичната мобилност в регионите: 2021 г. Европейска година на железопътния транспорт


Конкурсът е отворен до 9 май 2021 г.