Открита е процедурата за номинации за Годишните награди на НСОРБ 2021

31.03.2021

369

Всяка година, по повод Деня на българската община, НСОРБ връчва награди за принос в развитието на общините и местното самоуправление в няколко категории.

Процедурата за набиране на предложения за Годишните награди на НСОРБ вече е открита в два от разделите:

  • „Принос за развитие на местното самоуправление“ /за община/
  • „Принос за развитието на местното самоуправление“ /за служител на общинска администрация/

Освен критериите за активно участие в дейността на НСОРБ, от тази година присъждането на наградите във всяка от категориите е основано и на комплекс от критерии, свързани с въведени иновации в публичните услуги, поддържане на активен диалог с гражданите и сътрудничество с други общини от страната и чужбина.

За да издигнете кандидатурата на своята община или колега, трябва да попълните подробно разработения формуляр, който можете да изтеглите от прикачения файл или от секция „Документи“ в сайта на НСОРБ.

Крайният срок за получаване на попълнените формуляри е 30 август 2021 г. на e-mail: y.koleva@namrb.org.

По аналогичен ред ще бъдат номинирани и кандидатите в останалите категории за Годишните награди на НСОРБ. Критериите и реда за предлагане, ще бъдат оповестени по-късно.

 

Документи