От 1 ноември се приемат проекти за конкурса в рамките на Национална кампания "Чиста околна среда - 2021 г."

30.10.2020

643

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Oт 01.11.2020г. започва приемът на конкурсните проекти на общини, кметства, училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК.

Важно!

  • Обръщаме внимание, че приемът на конкурсните проекти за общини и кметства ще се извършва по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2021@pudoos.bg, с краен срок за изпращане – 29.01.2021 г.
  • Конкурсните проекти на училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК се изпращат само по e-mail: proekti2021@pudoos.bg с краен срок за изпращане – 15.01.2021 г.

Текстът на обявите и образец на декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите може на намерите на http://pudoos.bg/ и на: https://www.moew.government.bg/bg/startira-kampaniyata-za-chista-okolna-sreda-2021/