Още четири проекта ще се финансират по Програмата за сътрудничество със Сърбия

01.04.2021

137

Четири проекта от резервната листа, за решаване на съвместни проблеми и нужди в областта на туризма и околната среда, ще могат да се финансират по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия 2014-2020. Към това ще се пристъпи след одобреното от Министерския съвет изменение на Програмата, с което ресурс от 96 668 евро се пренасочва от Приоритетна ос 2 „Младежи“ към Приоритетни оси 1 „Устойчив туризъм“ и 3 „Околна среда“ https://www.mrrb.bg/bg/chetiri-rezervni-proekta-ste-mogat-da-budat-finansirani-po-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-mejdu-bulgariya-i-surbiya/