ОП РЧР: Указания за изпълнението на дейности по проекти

05.02.2021

325

Управляващият орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“  (ОП РЧР), информира, че  съгласно заповед на министъра на здравеопазването, се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма на територията на Република България https://esf.bg/osashtestvjavane-na-dejnosti-po-operativnata-programa-razvitie-na-choveshkite-resursi/

Също така, се преустановяват присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица, като се допуска изключение от забраната по отношение на обучения и изпити за придобиване на правоспособност по професия.

 В случай, че съществува нормативно изискване за придобиване на правоспособност за упражняване на дадена професия и конкретното юридическо или физическо лице има право да провежда обучения и изпити за придобиване на правоспособност по тази професия, то може да осъществява присъствено само дейностите включени в обхвата на обучението и провеждането на изпити за придобиване на правоспособност по дадената професия, тъй като само те не попадат в обхвата на въведените противоепидемични мерки.