ОП РЧР и ОП Храни могат да стартират предварително мерките за борба с COVID-19 и предоставянето на топлия обяд

19.11.2020

306

С две Решения на Министерския съвет от 18 ноември, се дава съгласие:

  • Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 3.21 % над определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки за борба с COVID-19. По този начин ще се осигурят 73 млн. лв., с които ще могат спешно да се договарят и финансират нови операции за предоставянето на навременна и необходима подкрепа за българското общество и бизнес в условията на увеличение на заболеваемостта от COVID-19.С част от средствата ще се осигурят допълнителни средства по процедура „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“, в рамките на която се осигуряват по 1 000 лв. към заплатите и допълнителна подкрепа на медиците на първа линия в борбата с коронавируса. Одобреното наддоговаряне ще има временен характер. Наддоговорените средства ще бъдат компенсирани от предстоящото допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОП РЧР;
  • Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 на сто над определения й бюджет. Средствата ще бъдат осигурени по линия на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата - механизма REACT-EU. По този начин ще се даде възможност, Управляващият орган да реализира чрез общините нова операция за предоставяне на топъл обяд. Очакванията са, че допълнителният ресурс ще е достатъчен за поетапно сключване и префинансиране на около 200 договора с общини, което ще даде възможност предоставянето на топъл обяд да продължи от 1 януари 2021 г. без прекъсване.