Онлайн обучение по проблемите на прилагането на Закона за авторското право и сродните му права от общинските администрации

04.06.2021

269

С промени в Закона за авторското право и сродните му права, на общините бяха възложени функциите по контрола за спазването му от търговски и туристически обекти.

Тъй като общините, като организатори на публични събития (концерти, фестивали и др.), носят отговорност и като задължени лица по заплащането на възнагражденията за авторски права и сродни права, НСОРБ неколкократно се обръща към министъра на културата с предложение за обсъждане на различните казуси, свързани със спецификата на дейността на общините и изготвяне на ясни, недвусмислени и възможни за прилагане указания към общинските администрации.

В тази връзка Министерството на културата, съвместно с „Музикаутор“ и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация подготвиха програма за онлайн семинар по спецификата на прилагането на Закона за авторското право и сродните му права от общините.

Семинарът „Роли и място на общините в процеса на прилагане на законовата рамка в областта на авторското и сродните му права“ ще се проведе в онлайн формат на 17 юни 2021 г. от 10:00 ч. през платформата ZOOM.

Заявяването на участие става по електронен път на: https://forms.gle/mX2Qi8NqtRakuq6P8 до 15.06.2021 г.

Предварително заявилите участие, могат да изпратят информация за специфични казуси или конкретни въпроси, свързани с тематиката на обучението, които желаят да бъдат обсъдени на електронна поща: pr@namrb.org

Предварителната програма на семинара можете да видите по-долу.

Документи