Онлайн диалог за общинските политики, които оказват влияние върху чистотата на въздуха

09.11.2020

233

ноември, 2020

16:00 – 18:00 

Столична община и партньорите в проекта ИНОЕЪР – „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ – Национално сдружение на общините в Република България,  Асоциация за развитие на София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Национален институт по метеорология и хидрология и Моудшифт Европа ЕАД организират дискусия за обсъждане ролята на интелигентната мобилност, интелигентната секторна интеграция, използването на енергията от възобновяеми източници, санирането на сгради, отоплението на жилища, селското стопанство и промишлеността, промяна на поведенческите модели на гражданите и други сфери на живот за качеството на въздуха в големите градове. Целта на онлайн форума е подобряване съгласуваността на общинските политики в различни направления. 

Събитието е част от проекта ИНОЕЪР – „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Проектът е насочен към създаване на условия за намаляване замърсяването на въздуха в София чрез въвеждане на иновативна услуга за "зелен обществен транспорт  при поискване" и чрез прилагане на широк спектър от инициативи като въвеждане на зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на активна мобилност и др.

Може да се включите в диалога за обсъждане на взаимозависимостите в областта на качеството на въздуха, като се регистрирате https://www.facebook.com/events/2795856734015776?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22source%22%3A%225%22%7D

Програмата на онлайн диалога можете да видите в прикачения файл.

Документи