ОИСР провежда проучване на тенденции и политики за повишаване на енергийната ефективност на сградите

19.08.2021

171

Като част от тематичен проект, свързан с прилагане на политиките за енергийна ефективност в градовете и регионите, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в сътрудничество с Европейския Комитет на регионите, провежда проучване сред заинтересованите страни.

Анкетата е разработена на всички официални езици на ЕС. За да участвате трябва да попълните онлайн формуляра до 03 септември 2021г.

Основната цел на проучването е да бъдат събрани данни и информация за основните тенденции по отношение на енергийната ефективност на сградите от различни европейски градове и региони:

  • основните политики (включително планове, регулаторна рамка и икономически инструменти) за повишаване на енергийната ефективност;
  • основните пречки за предприемането на повече действия по повишаването й;
  • наличните добри практики към днешна дата;
  • настоящото й  състояние и свързаните местни фактори.

Отговорите на анкетата ще подпомогнат създаването на международен наръчник, обобщаващ информация за разработването на бъдещи политики в различните нива на управление с цел подобряването на енергийната ефективност в Европа.

Анкетата е достъпна за попълване онлайн на следния линк: Начало на проучването!