Официално откриване на Европейската година на железопътния транспорт

26.03.2021

108


2021 година е обявена за Европейска година на железопътния транспорт. Чрез проекти, дискусии, събития, изложби и инициативи в цяла Европа железопътния транспорт ще популяризира железниците сред гражданите, предприятията и публичните органи като привлекателен и устойчив начин за придвижване, като се постави акцент върху неговия иновативен характер.
На 29 март 2021 г., Европейската комисия и Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз ще проведат съвместна конференция, за да дадат официален старт на инициативата.
Виртуална конференция ще бъде излъчена на живо от Лисабон на 29 март от 15.00 до 18.00 ч., като същата ще се предшества от неформалното заседание на Съвета на министрите на транспорта, посветено на железопътния транспорт.
Достъпът до събитието е отворен, както за специалисти от железопътния сектор, така и за обичащите да пътуват с железопътен транспорт.
Повече информация за Европейската година на железопътния транспорт е достъпна на официалния ѝ уебсайт: https://europa.eu/year-of-rail/index_en