Одобрени са пилотните общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт по НДЕФ

03.02.2021

292


От Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) уведомяват, че са избраните пилотните общини по процедура за конкурентен подбор за внедряване на система за енергиен мениджмънт https://ecofund-bg.org/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/

Подборът на трите пилотни общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт е по проект „Общински системи за енергиен мениджмънт в подкрепа на финансирането на дейности в областта на климата и енергията на местно равнище“, за който информирахме https://www.namrb.org/ndef-tarsi-tri-pilotni-obshtchini-za-vnedriavane-na-sistema-za-energien-menidzmant

До изтичане на крайният срок за получаване на заявления, в НДЕФ са получени шест. От тях едно е в категория “малки“ общини с население до 15 000 жители, три – по категория “средни“ общини с население между 15 000 и 100 000 жители и две от категория “големи“ общини с население над 100 000 жители.
Комисията за оценка и подбор, е класирала за пилотно внедряване на система за енергиен мениджмънт, следните общини:
• В категория “малки“ общини: община Лясковец.
• В категория “средни“ общини: община Павликени.
• В категория “големи“ общини: община Бургас.