Обучения за бенефициентите по Програма INTERREG V-A Румъния - България

24.11.2021

73

 

На 24 ноември, Съвместният секретариат на Програма Interreg V - А Румъния - България 2014-2020, организира среща с българските бенефициенти по проекти по Програмата. В рамките й, ще се обсъдят теми по приключването и устойчивостта на проектите, често допусканите грешки при отчитането и изменението на договорите, поставяни въпроси свързани със системата e-MS, мерките за борба с измамите, както  и други въпроси https://www.interregrobg.eu/en/782-thematic-meetings-for-beneficiaries-of-projects-financed-under-the-interreg-v-a-romania-bulgaria-programme.html