Обучения по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“

11.03.2018

12056

Обученията се провеждат в рамките на проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучения, по познатите Ви вече програми, ще продължат да се провеждат и през месеците май, юни, юли, септември и средата на октомври по всички модули, както и до сега:

  • „Устройство на територията“
  • „Общинска собственост“
  • „Превенция и действия при бедствия“
  • „Обществен ред и сигурност“
  • „Образование“
  • „Социални дейности“
  • „Местни данъци и такси“
  • „Общински бюджети“
  • „Управление на водите“
  • „Управление на отпадъците“

Списък с конкретните дати и места за провеждане на обученията за следващия период - м. май, м. юни и м. юли 2018 г. ще намерите по-надолу, под новината, в прикачените ДОКУМЕНТИ.

Подробните, познати вече обучителни програми по модулите - можете да изтеглите по-надолу от прикачените ДОКУМЕНТИ.

Заявки за участие в обученията се приемат САМО чрез попълване на онлайн формуляр на адрес: https://goo.gl/forms/GGhW1GPEMIB4misv1

Заявката ще бъде активна за записване от 14 ч. на 19 март (понеделник).

Следете страницата на НСОРБ за актуални новини във връзка с обученията по проекта.