Обучение за промените в нормативната уредба за държавната служба

09.04.2021

557

 

Обучение на тема „Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба” организира „НСОРБ-Актив“ на 9 април 2021 г. Целева група на форума са секретарите на общините, експерти от дирекции обща администрация и управление на човешките ресурси, финансисти и счетоводители, а негов лектор ще бъде Ваня Новакова, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерски съвет.

В програмата на обучението ще бъдат включени теми и въпроси с фокус върху практическото прилагане на приетите промени, след проведените обществени консултации относно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Конкурсите за държавни служители.

За да се включите във форума е необходима предварителна регистрация, която можете да направите ТУК с краен срок 6 април.

Подробна информация относно условията за регистрацията, участие и програмата на обучението ще намерите на: https://namrb-activ.org/