Общото събрание на НСОРБ и Годишната среща на местните власти ще се състоят през септември

23.06.2021

349

Общото събрание на НСОРБ ще се състои на 20 септември 2021 г. реши УС на НСОРБ. Висшият орган на Сдружението предстои да приеме отчетите за дейността на  Управителния и Контролния съвети за 2020 г., отчета за изпълнението на бюджета на НСОРБ и да одобри програма за дейността на организацията за 2021 и 2022 г.

Ден преди това също в к.к.“Албена“ започва Годишната среща на местните власти, във фокуса на която ще бъдат взаимодействието на общините и бизнеса и предизвикателствата на прехода към устойчиви екологични решения в местното самоуправление. В рамките на деловата програма ще се проведе и традиционното изложение за общини и съвременни решения, приложими в дейността на местните администрации „Общинско Експо“, което се организира от „НСОРБ Актив“ ЕООД.

Във втората половина на месец юли ще бъде открита регистрацията за двата най-значими форума в програмата на НСОРБ за 2021 г.

  

УС  прие позицията на НСОРБ по предложения модел за преструктуриране на системата на районните съдилища. Предлаганата реформа се основава най-вече на данни за натовареността на съдиите, без да са анализирани данните за географското, териториалното, социално-икономическото, транспортното, демографското състояния на районите. Ръководството на Сдружението е категорично, че реформата на съдебната карта не е само вътрешноведомствен проблем на съдебната власт, а засяга основни права на гражданите и затова следва да бъдат взети под внимание всички фактори. Структурата на районите съдилища трябва да отговаря на нуждата от достъп до правосъдие за всеки гражданин. Предвижданата промяна ще отдалечи и оскъпи правораздавателния процес и гражданите ще бъдат затруднени да защитават правата и интересите си чрез лично и непосредствено участие в съдебните производства, се казва в позицията на НСОРБ.

  

Заместник-председателите на УС Иво Димов / кмет на община Димитровград/ и Донка Михайлова /кмет на община Троян/ информираха колегите си за проведените разговори с министър-председателя Стефан Янев и министри от правителството.

Вижте подробно:

https://www.namrb.org/rakovodstvoto-na-nsorb-diskutira-s-premiera-i-predstaviteli-na-kabineta-prioritetni-temi-ot-dnevniia-red-na-obshtchinite

https://www.namrb.org/nsorb-i-ministerstvo-na-kulturata-shtche-otstoiavat-po-dobri-biudzetni-parametri-za-2022-g