Общините са предоставили над 10.4 млн. топли обяда през 2021 г.  

03.05.2022

134

 

На https://asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2014-2020/spetsializirana-platforma-za-obshtestveno-obsazhdane-na-operativnata-programa-ot-zainteresovanite-strani/za-obsazhdane/ е публикуван за обществено обсъждане Годишен доклад за изпълнението на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ) за 2021 г. Крайният срок за становища по документа е 15.05.2022 г., като същите се изпращат на: questionsFEAD@asp.government.bg  и MBorisova@asp.government.bg .     

Докладът представя физическия прогрес в изпълнението на ОПХ през 2021 г., както по-важната информация, е както следва:.

 • По линия на механизма REACT-EU за 2021 г. за ОПХ е определен допълнителен ресурс в размер на 39 млн.лв., който е насочен за осигуряване на топъл обяд;
 • С Решение на МС № 850 от 07.12.2021 г. са определени допълнителни 25 425 790 лв. за програмата по механизма REACT-EU за 2022 г. с които се обезпечи удължаване на мерките по предоставяне на топъл обяд до 30.06.2022 г.;

Подпомагане с пакети хранителни продукти:

 • През периода 20.09.2021 г. - 19.11.2021 г. са предоставени индивидуални пакети хранителни продукти на 459 039 лица и членове на семействата им от основната целева група в 309 пункта на БЧК. В индивидуалните пакети са включени 15 вида хранителни продукти - брашно, спагети, лютеница, зелен фасул стерилизиран, домати консерва, грах, гювеч, конфитюр, говеждо в собствен сос, кюфтета в бял сос, пиле фрикасе, херинга в доматен сос, захар, леща и зрял фасул стерилизиран. Осигурено е диференцирано подпомагане, като се раздават два вида пакети, съдържащи от всички видове хранителните продукти, но в различни количества. За тричленните и по-големи семейства пакета е с тегло 27,69 кг, а едночленните и двучленни семейства получават пакет от 17,54 кг. Стойността на пакета за тричленните и по-големи семейства е 63,19 лв., а за едночленните и двучленни семейства -43,76 лв.. Разпределени са общо 5 183,73 тона храни. Нераздадените и неразпределени хранителни продукти с общо тегло 281,05 тона са предоставени в периода от 20.12.2021 г. до 26.01.2022 г. на 22 600 лица и членове на семействата им от допълнителната целева група;
 • Общ брой на лицата, получаващи подпомагане с хранителни продукти - 481 639 лица и членове на семействата им от основната и допълнителната целева група, като от тях:
 • -          деца до 15 години включително – 122 588 или 25,45 %
 • -          възрастни хора над 65 г. – 150 555 или 31,26 %
 • -          жени – 284 164 или 59 %
 • -          мигранти, участници с произход от друга държава, участници от малцинствени общности, в т. ч. роми – 27 936 или 5,80 %
 • -          хора с увреждания – 144 462 или 29,99 %
 • -          бездомни лица – 45 или 0,01 %.
 • Общо количеството разпределени хранителни продукти за подпомагане  - 5 464,78 тона /т./, като в това количество се включват:
 • -          плодове и зеленчуци – 2132,43 т.  или 39,02 %  
 • -          месо, яйца, риба и рибни продукти – 480,58 т. или 8,79 %
 • -          брашно, хляб, картофи, ориз и др. съдържащи скорбяла продукти – 1993,08 т или 36,47 %
 • -          захар – 858,69 т. или 15,71 % .
 • Общ брой на разпределените пакети с храна, изцяло или отчасти финансирани по ОПХ – 276 519 бр.;
 • По отношение на получените пакети хранителни продукти: 93,19 % от подпомогнатите лица изразяват удовлетвореност от количеството на получените хранителни продукти; 93,62 % от подпомогнатите лица изразяват удовлетвореност от асортимента на получените хранителни продукти; 98,59 % от подпомогнатите лица са доволни от създадената организация на раздавателния процес; 46,32 % са дали препоръки - да се предоставят по - големи количества хранителни продукти, в пакетите да бъдат включени млечни продукти, различни сладки изделия, плодови сокове и компоти, други видове месни консерви и макаронени изделия, да се предоставят хигиенни материали и перилни препарати.

 

Осигуряване на топъл обяд:

 • Общините и районите на общини предоставят топъл обяд от 01.01.2021 г. по 215 договора за директно предоставяне на БФП обхващащи 59 547 лица от целевите групи;
 • Общият брой лица, които са получили топъл обяд е 71 805 /по реално верифицираните и изплатени искания за плащане до края на 2021 г./ Профилът на подкрепените лица, е както следва:
 • Лица на възраст 15 години или по-малки – 1 564 бр. или 2,18%
 • Лица на възраст 65 години или по-възрастни – 44 202 бр. или 61,56%
 • Жени – 42 528 бр. или 59,23 %
 • Мигранти – 4 бр. или 0,006 %
 • Чужди граждани – 22 бр. или 0,03 %
 • Малцинства – 8 852 бр. или 12,33 %
 • Роми – 6 831 бр. или 9,51 %
 • Хора с увреждания – 16 395 бр. или 22,83 %
 • Бездомни лица – 89 бр. или 0,12 %.
 • Общият брой на разпределените през 2021 г. ястия по операцията на база реално верифицирани и изплатени искания за плащане е 10 444 191 бр. / 1бр. ястие представлява единица продукт - топъл обяд на стойност 2,70 лв., включващ супа, основно ястие и хляб и минимум веднъж седмично десерт/.
 • Общото количество разпределени хранителни продукти, вложени при приготвяне на ястията през 2021 г. и отчетени в реално верифицираните и изплатени искания за плащане през годината е 8 770,74 т, като в това количество продукти се включват:
 • Плодове и зеленчуци – 2 322,75 т. или 26,48 %
 • Месо, яйца, риба и рибни продукти – 1 635,56 т. или 18,65%
 • Брашно, хляб, картофи, ориз и др.съдържащи скорбяла продукти – 3 536,54 т. или 40,32%
 • Захар – 37,90 т. или 0,43%
 • Млечни продукти – 753,84 т. или 8,60 %
 • Мазнини, масла – 280,39 т. или 3,2%
 • Готови храни и други храни, които не попадат в предходните категории – 203,76 т. или 2,32 %.

Средното тегло на единица продукт топъл обяд предоставян на крайните получатели през 2021 г. е 0,840 кг. (8 770 738,73 кг. хранителни продукти / 10 444 191 бр. единици продукт – топъл обяд)

 • Паралелно с предоставянето на топъл обяд на потребителите се реализират и съпътстващи мерки. С изменение на Ръководството по Операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, публикувано на 01.12.2021 г., като част от видовете съпътстващи мерки, предоставяни по операцията бяха включени и дейности насочени към опазване на околната среда и преминаване към зеления и цифров преход. Част от тези мерки се изразяват в:

-    насочване към различни инициативи за подмяна на печките за твърдо гориво с алтернативни енергоспестяващи топлинни източници,

-    включването на представителите на целевите групи в инициативи за засаждане на дървета;

-    разпространение на информационни материали/брошури с цел повишаване осведомеността на хората с оглед предприемане на действия от тяхна страна за промяна в начина им на живот и по-ефективно опазване на околната среда. Сред включените теми са: подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с алтернативни енергоспестяващи уреди, използване на енергоспестяващи уреди в домакинствата, използване на пликове и торби за многократна употреба вместо еднократни пластмасови изделия, методи за разделно събиране на отпадъци, ползи от облагородяване на зелените площи и засаждане на дървета.

 • Предоставянето на услугата „топъл обяд“ в условията на въведеното извънредно положение и продължаваща пандемия от COVID-19 и през 2021 г. е истинско предизвикателство, както за общините, така и за потребителите. Това от своя страна обаче има и положителен ефект, тъй като осигурява възможност за ежедневно наблюдение върху общото състояние и нужди на една от най-уязвимите групи на населението, а именно лицата живеещи в крайни материални лишения. Акцент при предоставянето на съпътстващи мерки е насочен върху съветите за предпазване от грип и спецификите на разпространяващия се COVID-19, как става заразяването и какви са начините за предпазване, както и бе повишена информираността за ранно различаване на симтомите и диферинцирането от симптомите на сезонните грипоподобни състояния, мерките за да не допускаме заразата в домовете си и препаратите, с които трябва да се подържа личната и домашна хигиена.
 • През 2021 г. са предоставени общо 260 543 бр. отделни съпътстващи мерки на 203 948 бр. лица, като при 9 289 случая са установени и ефективни крайни резулати получени от предоставените услуги.
 • За 2021 г. отчетените съпътстващи мерки общо и по групи са както следва:
  • консултиране/насочване към програми и проекти, финансирани от  ESF  за социални услуги, квалификация, заетост и  други мерки  –  включване в различни проекти на ОПРЧР 2014 – 2020 - различни по вид комплексни социални услуги, квалификационни курсове и/или осигуряване на заетост и повишаване на информираността за възможностите, които се предоставят – 18 917 бр., от които има 540 установени конкретни резултати (378 лица са включени като потребители по Процедура „Патронажна грижа +“ по ОП РЧР, 162 лица са обхванати от различни проекти и програми финансирани от ЕСФ свързани с квалификация и заетост);
  • консултиране/насочване социалните служби за предоставяне на социални помощи и/или социални услуги /извън финансираните по ESF/ – отпуснати социални помощи и/или ползване на социални услуги в общността, финансирани от общински и републикански бюджети – 40 022 бр., от които има установени 3 399 конкретни резултати (отпуснати са целеви помощи за отопление на 719 лица, отпуснати са различни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закон за закрила на детето на 1 665 лица, 471 лица са включени като потребители по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ и др);
  • консултиране и помощ във връзка с конкретни потребности на потребителите, като например: управление на семейния бюджет, здравословно и балансирано хранене, достъп до общински, здравни, образователни, административни услуги и други – подобрено здравословно състояние, повишен жизнен тонус и грижа за собственото здраве; придобиване на лични хигиенни  навици и при отглеждането на малки деца; ограничаване при употребата на сол и захар; запознаване с чудната сила на минералните води в България; превенция на захарния диабет; ваксиниране и редовност при имунизацинно паспортиране на децата; съдействие за достъп до здравна помощ, профилактични прегледи, възстановяване на здравноосигурителни права, ограничаване или прекратяване на злоупотреба с алкохол и/или наркотици; получени помощи от общински бюджети; превенция на отпадане от училище; мотивационна подкрепа за придобиване на образование и съдействие за посещение на вечерни форми на обучение за придобиване на основно/средно специално образование от възрастни потребители без образование; помощ от общински бюджет за покриване на конкретни инцидентно възникнали проблеми или отопление; осигуряване на дрехи от първа необходимост и обувки чрез дарителски компании; намиране на работа; създаване на мотивация относно контролирано изразходване на личните средства; съдействие при заплащане на битови сметки – консумирано електричество, вода, телефон и закупуване на необходими лекарствени средства с лични средства на потребителите;  подкрепа за разрешаване на семейни проблеми, чрез осигурени консултации от специалист; съдействие за намиране и осигуряване на контакти с близки и роднини на самотни възрастни потребители; разпознаване на телефонните измамници; придобити умения за предпазване от злоупотреба с лични данни; подобрено емоционално състояние и комуникативни способности; посещение на културни събития и участие в организирани празници – общо проведени 201 596 индивидуални консултации, от които има установени 5 346 бр. конкретни резултати (165 лица са подпомогнати при попълване на заявления и са им издадени документи за самоличност или адресна регистрация, 293 лица са получили съдействие и им е поставена ваксина срещу COVID-19, 2 463 лица са получили подкрепа като са им закупувани хранителни продукти, лекарствени медикаменти или са им заплатени битови сметки с лични средства и др.).
  • осигуряване на подслон, в т.ч. и временен за скитащи и бездомни лица- настаненяване в общински жилища, центрове за временно настаняване, близки и роднини или картотекиране като нуждаещи се от жилище – предоставени са спешно и неотложно подкрепящи дейности за 8 лица, като в резултат 4 бездомни лица вече са настанени в общински жилища или центрове за временно настаняване.
 • През 2021 г. са извършени 214 планирани проверки „на място“ относно изпълнение на проектните дейности и предвидените цели. През годината са извършени и 10 непланирани проверки „на място“. В резултат на проведените проверки „на място“ е установено изпълнение на проектните дейности, което съответства на етапа на реализиране на договорите за БФП към момента на провеждането им, реализиране на предвидените по договорите мероприятия съобразно описаното в заявленията за финансиране и изпълнение на поставените цели съотносимо към цялостното изпълнение.

 

През 2021 г. оперативната програма отчита високи нива на техническо и финансово изпълнение и не са идентифицирани съществени проблеми в изпълнението й.

Данните за финансовото изпълнение на Програмата към 31.12.2021 г. са като следва:

 • Към 31.12.2021 г. е програмиран целия ресурс
 • От стартирането на Програмата до края на 2021 г. са сключени общо 538 договора/заповеди за предоставяне на БФП на обща стойност  EUR 151 754 457,45 (296 805 920,48 BGN) или 97,15% от бюджета вкл. и средствата за REACT-EU за 2022 г. Към края на 2021 г. е приключило изпълнението на 338 договора/заповеди от операциите обявени през 2015, 2016 и 2017 г. и изпълнявани до 2021 г.
 • Общо верифицираните средства към 31.12.2021 г. са в размер на EUR 137 710 543,11 (88,13 % от бюджета на ОП и 88,07 % от програмираните средства)
 • Реално изплатените средства към 31.12.2021 г. са в размер на EUR 138 420 242,16 (88,59% от бюджета на ОП и 88,53% от програмираните средства), като изплатени средства по програмата под формата на авансови, междинни и окончателни плащания през 2021 г. са EUR 25 272 542,62 (8,27 % от бюджета на ОП).
 • Сертифицираните разходи са в размер на EUR 130 028 856,71 (83,22 % от бюджета на ОП и 83,16 % от програмираните средства).