Общините са подготвени да организират предстоящите избори

08.01.2021

142

Предизвикателствата пред предстоящите парламентарни избори и потенциала на общините за справяне с тях бяха във фокуса на срещата на ръководството на НСОРБ с Президента на Р България Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова. В нея взеха участие  председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново инж. Даниел Панов, тримата заместник-председатели на УС - Донка Михайлова - кмет на община Троян, Иво Димов - кмет на община Димитровград и инж. Хасан Азис - кмет на община Кърджали и изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева.

 „Общините имат солиден опит в провеждането на избори и изграден капацитет за всички дейности, които са ни възложени по закон“ – увери Президента  председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов.

Панов сподели, че НСОРБ работи активно с държавните институции за обсъждане на всички възможни проблеми, които биха могли да бъдат предвидени, така, че своевременно да бъдат планирани  необходимите мерки или да бъдат формулирани нужните законови промени. НСОРБ вече дълги години успешно сътрудничи и с ЦИК. Планира се и преди тези избори да бъде  проведена съвместна дискусия с участието на секретарите на общини, за да могат те да получат от първа ръка подробни инструкции и указания за своята работа.

Кметът на община Троян Донка Михайлова открои основните рискове в подготовката и организацията на изборния процес, които рефлектират пряко върху работата на общините.

Кметът на община Кърджали Хасан Азис подчерта, че общините споделят отговорността за осигуряване на подходящи и безопасни условия за работата на членовете на СИК и за гарантиране правата на гласуващите. Затова е важно своевременното изготвяне на подробни писмени инструкции, с които общините да се съобразяват в целия процес на подготовка и провеждане на изборите. Той обърна внимание, че съответните инструкции или така наречените „здравни протоколи“, следва да обхващат подробни изисквания към помещенията, в които се организират избирателни секции, указания към поведението на членовете на СИК и гражданите в секцията и да дефинират конкретни изисквания към средствата и методите за защита и дезинфекция, които трябва да бъдат прилагани.

Кметът на община Димитровград Иво Димов  отбеляза, че добрата подготовка зависи от времето, с което общините ще разполагат за подготовка на изборите и апелира датата на парламентарните избори да бъде определена в оптимални разумни срокове, както и да бъде добре обмислена и своевременно оповестена позицията на Президента за насрочване на президентските избори. В рамките на календарната година трябва да бъдат проведени двата вида избори и националното преброяване и значителна част от организационно-техническите дейности за тези 3 важни за държавата събития, са възложени на кметовете на общини.

Ръководството на НСОРБ изрази своята удовлетвореност от поканата на Президента и готовността да бъде чуто мнението на общините, които  според Конституцията имат сериозни отговорности и задължения по подготовката и организирането на изборния процес.

Можете да гледате пълния запис на срещата на Президента Румен Радев с ръководството на НСОРБ на страницата ни във Фейсбук https://www.facebook.com/NAMRB.1996