Общините могат да подават проекти за електронни дневници на детските градини

23.04.2021

188

На сайта на Министерството на образованието и науката са Публикувани правилата за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 г.

Кандидатстването по НП ИКТ 2021 г. става чрез онлайн платформата - https://np.mon.bg/.

Училищата могат да кандидатстват за хардуерно оборудване до 28.04.2021 г. включително.

Детските градини могат да кандидатстват за мултимедийно оборудване и хардуер до 28.04.2021 г. включително.

Общините кандидатстват за средства за електронни дневници за всички детски градини на територията на съответната община, включително и тези на делегиран бюджет, в периода до 07.05.2021 г. включително.

Повече подробности за Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 г. и Правилата за изпълнение можете да видите в сайта на образователното министерство: https://www.mon.bg/bg/100933