Общините и браншовите организации на специалистите в сектора обединяват усилията си за усъвършенстване на инвестиционния процес

15.07.2021

301

Деветата Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се провежда в Правец с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова, началника на ДНСК арх. Влади Калинов, председателя на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов, председателите на Камарата на архитектите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и експерти от кабинета на МРРБ. Националните срещи на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините се провеждат ежегодно и се организират от „НСОРБ – Актив“.

Главният архитект на Столична община и председател на ПК по Устройство на територията и културно-историческо наследство на НСОРБ арх. Здравко Здравков, който ръководи работата на форума, се обърна със своите колеги с благодарност за упоритостта и последователността, с която продължават да работят по преобразяването на българските общини. Балансът между размаха на визионерството, характерно за професията, и необходимостта от прецизно администриране на инвестиционните процеси в публична среда е едно от най-големите предизвикателства пред гилдията на специалистите в областта на териториалното устройство.

Кметът на общината-домакин Румен Гугински приветства участниците в Деветата национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините, като им пожела освен ползотворна работа, да си позволят и да се насладят на спокойствието и красотата на Правец.

„Щастлив съм и съм приятно изненадан, че за девета поредна година НСОРБ събира над 100 главни архитекти от общини в цялата страна на форумът, който е единствената ежегодна платформа за дискусии по специфичните проблеми в работата на главните архитекти“ – подчерта председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов. Той припомни, че през последната година и половина беше направена решителна стъпка към регионализация в управлението на бъдещите инвестиции. Националното сдружение на общините в Република България взе активно участие във формирането на Регионалните съвети за развитие. Изборът на ръководства на Съветите, които в цялата страна се председателстват от кметове на общини, е знак за стабилността и авторитета на местната власт.

„Предстои ни заедно да се научим за взаимодействаме с повече партньори – общини, бизнес, научни институти, бизнеса, гражданите“ – акцентира Даниел Панов и обърна внимание, че неотдавна НСОРБ подписа споразумение за сътрудничество с Университета по архитектура, строителство и геодезия. Специалисти със съвременно мислене и модерни идеи са нужни във всяка община, акцентира Панов и изрази готовността на община Велико Търново да приеме на стаж възпитаници на едно от най-престижните учебни заведения у нас, а за онези, които изберат да останат да работят във Велико Търново, администрацията ще предложи благоприятни условия за живот и развитие.

„В публичния сектор се надявам, че няма да говорим за недостиг на средства, а за успешно инвестиране на значителен обществен ресурс“ – акцентира Даниел Панов и обърна внимание, че това поставя кметовете и специалистите в областта на строителството пред предизвикателството  да работят в по-тясно сътрудничество, да мислят иновативно и да бъдат по-взискателни към качеството.

В контекста на сериозния обем от дейности и отговорности, които предстоят в новия програмен период, Националното сдружение на общините инициира подписването на меморандуми за партньорство с основните браншови организации на специалистите в сектора на строителството.

Споразуменията с Камарата на архитектите в България, Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране бяха подписани официално по време на форума в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова.

Министър Комитова подчерта, че сложните проблеми, пред които се изправят всички, свързани с процеса на инвестициите, могат да се решават само в диалог. „Проблемите се намират на терен, а не в коридорите на министерството. Пак там, на място, можем да намерим и най-добрите решения“ – обърна внимание министърът на регионалното развитие. Арх. Комитова изрази категорична позиция в подкрепа на децентрализацията на управлението. Тя подчерта, че прехвърлянето на множество отговорности на кметовете и общините на практика е децентрализация, но децентрализация само на отговорностите. В най-важната и гарантираща успешното прилагане на политиките – финансовата, засега не се правят стъпки в посока на предоставяне на повече правомощия на местните власти. Министър Комитова определи това състояние като „двоен стандарт“. „Не може процесите да се управляват от общините, а средствата да се разпределят централно“ – категорична е арх. Виолета Комитова.

Тя обърна внимание, че заедно със своя екип и гилдията на специалистите от сферата на строителството, са се ангажирали с подготовката на най-неотложните за сектора законодателни промени.

Качеството на строителството буди сериозна тревога, според регионалният министър. Строителите имат потенциал за работа по най-високите критерии и стандарти, но процесът от подготовката на проект, практическото проектиране и реалното изпълнение е разтеглен във времето и между отделните, взаимно обвързани етапи зеят пропасти, от които в крайна сметка страда качеството на крайният продукт. Справянето с този проблем не е по силите на нито една от страните в инвестиционния процес. „В този процес трябва да участваме всички, които имаме отношение към средата на живот“ – категорична бе министър Виолета Комитова.

арх. Владимир Милков, Председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България: „Ние твърдо ще водим устойчива и последователна политика в защита на обществения интерес, който в 99% съвпада с този на проектантите. Отчитаме програмния период, в който трябва да бъдат усвоени много средства за развитието на страната. За да бъде създадена нова устойчива, жизнена и естетична среда е необходима коренна промяна в законодателството и по-конкретно в ЗУТ и ЗОП. В тази връзка през последните два месеца водим конструктивен диалог в бранша, за да постигнем действащи и консенсусни текстове. КАБ ще направи всичко възможно да участва активно в процеса на промяна на законодателството.“

инж. Атанас Ангелов – Председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти: „Проблемите в инвестиционния процес са много и само обединените усилия на всички, които работят в тази област, могат да доведат до ефективни резултати. Меморандумите, който подписваме днес, са условие за съгласувани действия на нашите организации.“

 

инж. Марин Гергов – Председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране: „Всчки ние – кой министър, кой кмет, кой архитект, кой инженер – сме колеги, защото заедно създаваме средата, в която живеем. Благодаря на архитектите защото това, което създават със своето творчество, ни кара да се развиваме и усъвършенстваме. Пожеланието ми като гражданин към всички Вас е да пазите градоустройството, градския уют, историческата среда. Имайте приоритети за развитието на нашите градове, на нашите населени места. Пожелавам на Столична община да реализира успешно пилотния проект за цифровизация на инвестиционния процес, за да можем всички ние да влезем в 21 век.“