Петрич: общината с пакет от икономически мерки в подкрепа на бизнеса

Екипът на кмета Димитър Бръчков допълни пакета от икономически мерки в помощ на малкия и среден бизнес в община Петрич. Специалните облекчения в условията на извънредно положение в страната са:

  • удължава се до 30.06.2020 г срокът за ползването на 5% отстъпка при заплащане на пълния размер на местните данъци и такси;
  • срокът на дължимите месечни наеми (за месеците март, април, май) за общински обекти се удължава с два месеца от датата на задължението;
  • преизчислява се в посока намаляване на дължимия към Община Петрич патентен данък от всички физически лица и еднолични търговци за периода , в който обектите са били затворени на основание на заповедта на извънредното положение;
  • освобождават се от наем обектите – общинска собственост, които ще бъдат затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с извънредното положение;
  • за срока на извънредно положение в страната няма да бъдат дължими такси за детски градини в община Петрич;
  • общинското дружество ВиК няма да спира принудително водата на некоректните абонати до края на извънредното положение;
  • безплатно ще бъде паркирането на паркингите към болницата в града до края на извънредното положение;
  • Общинското социално предприятие в Петрич започва изработката на предпазни маски;

Целта на предложените мерки е да бъдат компенсирани жителите на община Петрич, чиито доходи се формират от дейност, имаща пряка или косвена връзка с общинската собственост и местни налози. Пакетът от икономически мерки остава отворен за допълнения в зависимост от динамиката на обстановката.