Община от Латвия търси партньори по „Интеррег Европа“

28.04.2022

203

Община Smiltene, Латвия търси водещ партньор и други партниращи организации за проект по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027. Проектната идея е за политиките за устойчиво обществено градинарство в градските райони и местното социално управление. Целта на проектното предложение е да подобри прилагането на местните политики за овластяване, образоване и насърчаване на биологичното крайградско земеделие за благополучието на  общностите, околната среда и жителите, включени в него. Участието в градинарските дейности може да подобри благосъстоянието, чрез засилени социални контакти, културно ценени дейности и смекчаване на продоволствената бедност.

Проявилите интерес за включване в проекта могат да се свържат с общината, на: vita.grigule@smiltenesnovads.lv

Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027 е отворена до 31 май 2022 г.