Община Банско се включва в мрежа по УРБАКТ

06.07.2021

93

След успеха на първите мрежи за трансфер на добри практики, в които успешно се включиха София, Бургас и Троян, Комитетът по наблюдение на програма одобри продължаването на работата по седем от мрежите с включването на нови партньори.

Община Банско е одобрена за включване в мрежата „Пътят на пчелите“ с водещ партньор Любляна, Словения, която цели разработване и въвеждане на интегрирани политики за насърчаване на градското пчеларство и късите вериги на доставка.

 

Пътят на пчелите в Любляна

„Пътят на пчелите е образователен и културно-познавателен маршрут, предназначен за туристи и местни хора, за деца и възрастни. Любляна „отрива“ маршрута през 2015 г., за да насочи общественото внимание към важността на пчелите за нашата прехрана и оцеляване, както и към изключителните ползи от консумацията на пчелен мед. 

Инициативата включва различни заинтересовани страни, в т.ч. образователни, културни и здравни институции, пчелари и местен бизнес, НПО. Пътят на пчелите и е част от политиката на местните власти за съкращаване на веригите на доставка на храни и пазарна подкрепа за малките местни производители.