Он-лайн обсъждане с общините на Програмите за развитие на човешките ресурси и храните за програмен период 2021-2027

01.10.2020

396

 

На 13 октомври (вторник) от 10.00 часа чрез платформата ZOOM, ще се проведе обществено представяне и обсъждане с общините на проектите на Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027.
В следващия програмен период двете програми ще разполагат с почти двойно увеличен ресурс, спрямо настоящите. По тях се планира изпълнението на мерки, свързани с равния достъп до социални услуги, адаптирането на уязвимите групи към пазара на труда, справянето с детската бедност, както и подкрепа на хора, които изпитват тежки материални лишения и др. Разработените до момента проекти на програмите са, достъпни на https://esf.bg/proekti-na-prchr/  и https://esf.bg/dopalnjaemost-s-ph/


Резюмета на двете програми, подготвени от екипа на НСОРБ, можете да намерите на: https://www.namrb.org/programen-period-2021-2027


Предварителни коментари и въпроси по двата проекта на програмите, могат да се изпращат чрез формата за регистрация за участие в събитието, достъпна на https://esf.bg/registracionna-forma/  Формата ще е активна до края на работния ден на 8 октомври 2020 г.

За участие в он-лайн събитието е необходима предварителна регистрация. Същата можете да направите на: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_dC0RX5xZThq0gw9fSYK1fA

Необходимо е в регистрационната форма да се изпишат данни за участика и на кирилица.
На посочената в регистрационната форма електронна поща ще получите линк към предстоящия уебинар.