Обществено обсъждане на Програмата за транспортна свързаност 2021-2027

31.03.2021

128

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията представи бъдещата Програма „Транспортна свързаност“ за програмен период 2021-2027 - https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/7058

Приоритети за следващите 7 години ще са развитието на интермодалните връзки, внедряването на интелигентни транспортни системи за управление на трафика и повишаването на безопасността, както и изграждането на ключови пътни и жп отсечки.

Ще продължи и целевото финансиране на едни от най-мащабните транспортни проекти, като изграждането на автомагистралата „Русе-Велико Търново“, тунела под връх Шипка и жп връзките със Северна Македония и Сърбия. Приоритет остава и завършването на Лот 3.2 на АМ „Струма“, както и на жп линията Елин Пелин-Костенец. Предвижда се и разширение на пристанищата Варна и Лом, за създаване на условия за мултимодални превози. Сред проектите са и изграждане на железопътните връзки към летищата в Бургас и Пловдив, доставка на аварийно-спасителни и патрулни кораби и оборудване, свързани с осигуряването на сигурността в Черно море. Програмата ще финансира още закупуване на специализирани плавателни средства за подобряване условията за корабоплаване по р. Дунав, както и  проекти за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата с национално значение.

Проектобюджетът на Програмата е 1.95 млрд. евро, като инвестициите са в 5 основни направления – жп инфраструктура (702 млн. евро), пътна инфраструктура (732 млн. евро), интермодалност (328 млн. евро), иновации в транспорта (143 млн. евро) и техническа помощ (46 млн. евро). В допълнение към инвестициите от Програмата, за жп инфраструктура са осигурени средства от Механизма за свързване на Европа и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Резюме на бъдещата Програма, може да намерите на интернет-страницата на НСОРБ на: https://www.namrb.org/operativna-programa-za-transportna-svarzanost