Обществено обсъждане на Програмата за развитие на регионите 2021-2027

18.03.2021

394

 

На 9 април от 11:00 часа ще се проведе онлайн обществено обсъждане на Програмата за развитие на регионите (ПРР) за периода 2021-2027 /https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6985/

За участие в общественото обсъждане, до 2 април на електронни пощи: Nedyalka.ilkova@mrrb.government.bg или yoanna.kazakova@mrrb.government.bg, следва да се направи регистрация, която включва информация за трите имена на участниците, електронната поща и институцията/организацията, която представляват.

След изтичане на посочения срок, заявилите желание за участие в събитието ще получат детайлите за включване в WebEx срещата на посочените от тях електронни пощи. 

Пълният текст на проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., одобрен от Тематичната работна група за разработването й и изпратен до Европейската комисия на 26 януари т.г.

Проектът на ПРР, както и резюме  под формата на брошура, може да намерите на Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/ , както и на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ): www.mrrb.bg и на програмата: www.bgregio.eu

Коментари и становища по публикувания проект на Програмата може да се изпращат до 19 април на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg