Обществено обсъждане на Програмата за околна среда 2021-2027

10.02.2021

152

Управляващият орган на Програмата за околна среда за програмен период 2021-2027  стартира обществено обсъждане на третия й работен вариант, както и на Доклада за екологичната й оценка https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/6722

Консултациите са за период от 30 дни - от  9 февруари до 11 март.

С оглед епидемиологичната обстановка в страната, общественото обсъждане на програмата ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 12 март от 14:00 ч. посредством платформата Webex. Желаещите да  участват в общественото обсъждане следва да изпратят заявка до 17.00 часа на 10.3.2021 г. на електронен адрес programming@moew.government.bg

Резюме на Програмата и допълнителна информация за същата може да намерите на интернет страницата на НСОРБ на: https://www.namrb.org/operativna-programa-za-okolna-sreda