Обществени консултации по Териториалната стратегия за интегрирани мерки по бъдещата програмата за сътрудничество със Северна Македония

20.04.2021

65

 

До 23 април 2021 г. в електронен вид на e-mail адрес: e-tcm@mrrb.government.bg всички заинтересовани институции, организации и граждани, могат да представят коментари и становища по проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ -ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмен период 2021-2027 http://www.ipa-cbc-007.eu/

Програмата ще бъде финансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ - ИПП III - като определените приоритети, по които ще се финансират съвместни трансгранични проекти са „По-зелен трансграничен регион“, „По-свързан трансграничен регион“ и „Интегрирано развитие на трансграничния регион“.

Целта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки е да предложи мерки за устойчивото икономическо развитие на трансграничния региона. Прилагането им ще се извършва в рамките на приоритета на програмата „Интегрирано развитие на трансграничния регион“. Стратегията ще съдържа пакет от интегрирани мерки, включително функционални области, методология за управление, мониторинг и оценка, както и списък на операциите и потенциални бенефициенти, които да бъдат финансирани по бъдещата програма за сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.

Пълният текст на проекта на Териториалната стратегия, можете да намерите на http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/2020-media-news/pokana-za-uchastie-v-obshtestveni-konsultacii-na-proekta-na-teritorialnata

Получените предложения ще бъдат публикувани на интернет страницата на програмата и ще бъдат разгледани на заседание на Работната група за подпомагане разработването на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата.