Обсъждане с общините на Програмата за ЕЕ по Плана за възстановяване и устойчивост

11.11.2020

399

На 11 ноември, членовете на  ръководството на Сдружението, взеха участие в организирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) представяне на бъдещата Програма за енергийна ефективност. В обсъждането участваха и представители на министерствата на културата, младежта и спорта и енергетиката.

Предстои УС на НСОРБ да обсъди проекти на критерии за приоритизация на жилищните и публичните гради, както и такива за разпределение на ресурса по Програмата на териториален принцип.

Следващата среща с МРРБ, за представяне и дискутиране на позицията на общините, по обхвата и приоритетите на Програмата, е насрочена за 18 ноември.

Програмата е част от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, резюме на който е публикувано на интернет-страницата на НСОРБ на https://www.namrb.org/plan-za-vazstanoviavane-i-ustojtchivost-na-r-balgariia

Подробна информация за Програмата, която ще интервенира на територията на цялата страна, представена от МРРБ, можете да видите в прикачения файл.